Disclaimer

De website OSH.nl is met grote zorg en precisie samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor deze website is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. OSH sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van informatie verkregen via deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

OSH mag haar website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor OSH geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Op de website OSH.nl staan mogelijk links naar websites van derden. OSH is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website OSH.nl blijven te allen tijde voorbehouden aan OSH. Gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OSH.