Privacy Statement

Privacy beleid
Versie 1.0 – 24/05/2018
Dit privacy beleid is bestemd voor de website www.osh.nl en opgesteld door OSH Software Solutions B.V.. Het betreft de regelgeving omtrent de privacy van de bezoekers op dit domein. Het beleid beschrijft de verschillende onderdelen waarbinnen de privacy van de gebruiker aan de orde komt en geeft tevens een overzicht van de richtlijnen en verplichtingen voor de gebruikers, de website en de website-beheerders. Daarnaast zal hier toegelicht worden hoe deze website data en informatie over haar gebruikers verwerkt en/of opslaat en beschermt.

De website
Deze website en haar beheerders nemen een proactieve houding aan wat betreft de privacy van gebruikers en verzekeren dat noodzakelijke maatregelen getroffen zijn om de privacy van bezoekers gedurende hun websitebezoek te beschermen. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
Tot slot willen wij meegeven dat wij jouw gegevens nooit zullen doorverkopen dan wel hebben doorverkocht aan andere partijen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via het onderstaande contactformulier.

Contact & Communicatie
Bezoekers die in contact treden met deze website of haar beheerders doen dit naar eigen verstand en gevraagde persoonlijke informatie verstrekken zij op eigen risico. Jouw persoonlijke informatie wordt geheim gehouden en veilig opgeslagen tot het moment waarop het niet meer van waarde is. Alles is in het werk gesteld om een veilige en discrete omgeving voor het e-mailverwerkingsproces te waarborgen, maar individuen die gebruik wensen te maken van het online e-mailformulier worden eraan herinnerd dat zij dit doen op eigen risico.
Deze website en haar gebruikers kunnen de verstrekte informatie aanwenden om hen te voorzien van aanvullende informatie over producten / diensten die wij aanbieden of om je bij te staan bij het beantwoorden van mogelijke vragen of verzoeken die je hebt ingediend. Dit kan ook inhouden dat jouw gegevens worden gebruikt om je aan te melden voor een (nieuwsbrief) e-mail campagne. Dit gebeurt uiteraard uitsluitend wanneer je hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld via een formulier) of wanneer je in een eerder stadium een aankoop van of aanvraag naar een product of dienst hebt gedaan waaraan de e-mail nieuwsbrief gerelateerd is. Bovenstaande is geenszins een uitputtende lijst van jouw gebruiksrechten met betrekking tot het ontvangen van e-mailmarketing materiaal.

Gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies om de gebruikservaring van haar bezoekers gedurende hun bezoek aan de website beter te kunnen begrijpen. Waar van toepassing, maakt deze website gebruik van een cookie controlesysteem, welke de gebruiker op diens eerste website-bezoek in de gelegenheid stelt om het gebruik van cookies op hun toestel toe te staan dan wel te verbieden. Dit beleid voldoet aan de recente wet- en regelgeving voor websites om expliciete toestemming te verkrijgen van gebruikers voordat bestanden op hun toestel achtergelaten of gelezen worden, zoals cookies.
Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de hard drive van het toestel van gebruikers, en dienen om informatie over gebruikers’ gebruik van en handelingen op de website te traceren, bewaren en op te slaan. Dit stelt de website in staat om haar bezoekers met behulp van de server een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Gebruikers die geen toestemming wensen te geven voor het gebruik en opslaan van cookies op de hard drive van hun toestel, wordt geadviseerd om de veiligheidsinstellingen van hun webbrowser te raadplegen om zodoende alle cookies van deze website en diens gelieerde partijen te blokkeren.
Deze website gebruikt traceer-software om haar bezoekers te monitoren en zodoende beter te kunnen begrijpen hoe zij de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics, welke cookies toepast om bezoekersgedrag te monitoren. De software slaat een cookie op in de harde schijf van jouw toestel, om zodoende jouw handelingen op en gebruik van de website te kunnen monitoren, maar zal geen persoonlijke informatie opslaan, bewaren of verzamelen. Voor meer informatie, kun je hier alles over Google’s privacybeleid lezen [http://www.google.com/privacy.html]. Mogelijk worden ook andere cookies opgeslagen door gelieerde partijen in het geval dat deze website verwijzingen, gesponsorde links of advertenties bevat. Dergelijke cookies worden gebruikt om conversie te monitoren en referenties te kunnen traceren. Deze verlopen normaliter na 30 dagen, alhoewel dat voor sommige cookies langer duurt. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen, bewaard of verzameld. Een uitzondering hierop zijn de cookies van Oracle Eloqua. Middels deze cookie proberen wij gepersonaliseerde communicatie mogelijk te maken op basis van het digitale gedrag van een bezoeker. Denk hierbij aan het laten zien van content op de website die het best bij de desbetreffende bezoeker past.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Solliciteren bij OSH: gegevensverwerking en bewaartermijn
Voor de afhandeling van jouw sollicitatie is het mogelijk dat wij de volgende gegevens verwerken: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, de status van de sollicitatie, je cv en je motivatie.
De door jou aan OSH verstrekte persoonsgegevens inclusief het cv en de persoonlijke motivatie worden door OSH bewaard gedurende een periode van maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens na 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Heb je de baan gekregen en kom je bij ons in dienst, dan worden jouw gegevens onderdeel van jouw persoonlijke personeelsdossier.

Externe links
Alhoewel deze website enkel kwalitatieve, veilige en relevante externe links lijkt te bevatten, wordt bezoekers geadviseerd een beleid van voorzichtigheid te hanteren alvorens externe weblinks, die mogelijk op deze website kunnen verschijnen, aan te klikken. Externe links zijn aanklikbare, tekstuele / banner / illustratieve verwijzingen naar andere websites. De beheerders van deze website kunnen ondanks de beste bedoelingen de veiligheid van de content op deze gekoppelde websites niet garanderen of verifiëren. Bezoekers dienen zich er daarom te allen tijde van bewust te zijn dat zij deze links aanklikken op eigen risico en dat deze website en haar beheerders niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor mogelijke schade of consequenties veroorzaakt door het bezoeken van deze externe links.

Creatives
Op de website van OSH wordt gebruikt gemaakt van eigen fotomateriaal en eigen illustraties. Er wordt ook gebruik gemaakt van (gratis) stockfoto’s en vectors (o.a. van @dooder).

Advertenties & gesponsorde links
Deze website kan mogelijk gesponsorde links en advertenties bevatten. Deze zijn gewoonlijk afkomstig van onze adverterende partners, welke mogelijk een eigen uitgebreid privacy beleid hanteren voor de advertenties en uitingen die zij plaatsen. Wanneer je klikt op een dergelijke advertentie word je doorverwezen naar de website van de adverteerder, welke mogelijk cookies hanteert en daartoe het aantal doorverwijzingen van deze website bijhoudt. Dit kan het gebruik van cookies impliceren, welke mogelijk op de harde schijf van jouw toestel opgeslagen kunnen worden. Bezoekers dienen zich er daarom te allen tijde van bewust te zijn dat zij op eigen risico klikken op gesponsorde externe links en dat deze website en haar beheerders niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor mogelijke schade of consequenties veroorzaakt door het bezoeken van deze externe links.

Social Media
Inspanningen tot communicatie, activiteiten en handelingen uitgevoerd op externe social media platforms waarop deze website en haar beheerders acteren, zijn onderhevig aan de respectievelijke richtlijnen en regelgeving alsmede het privacy beleid van ieder van deze social media platforms.
Bezoekers wordt geadviseerd om verantwoordelijk en met beleid te acteren op deze social media platforms en de nodige voorzichtigheid in acht te nemen met betrekking tot hun eigen privacy en persoonsgegevens. Deze website noch haar beheerders zullen ooit naar persoonlijke of persoonsgevoelige gegevens vragen middels social media platforms en raden bezoekers die (persoons) gevoelige informatie wensen te bespreken daarom ook aan om dit indien mogelijk altijd via primaire communicatiemiddelen als telefoon of e-mail te doen.
Deze website kan gebruikmaken van ‘social sharing’ koppelingen, welke het delen van content afkomstig van webpagina’s rechtstreeks op social media platforms mogelijk maken. Bezoekers die gebruik willen maken van de social sharing koppeling, worden eraan herinnerd dat zij dit te allen tijde doen op eigen risico. Daarnaast dienen zij zich ervan bewust te zijn dat het betreffende social media platform het gebruik van deze koppeling kan opslaan en kan inzetten om op jouw persoonlijke social media platform account content te plaatsen.

Ingekorte links in Social Media
Deze website en haar beheerders kunnen middels hun social media platform accounts web links naar relevante webpagina’s plaatsen. Sommige social media platforms verkorten standaard langere URLs naar een kortere URL zoals bijvoorbeeld: http://bit.ly/, https://goo.gl/ en http://tinyurl.com/.
Gebruikers wordt geadviseerd om voorzichtig en gezond verstand te gebruiken alvorens een ingekorte URL, geplaatst op social media platforms van deze website en haar beheerders, aan te klikken. Ondanks de beste intenties te garanderen dat uitsluitend legitieme URLs gepubliceerd worden, zijn veel social media platforms onderhevig aan spam en hackers. Daarom kunnen deze website en haar beheerders niet aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke schade of consequenties veroorzaakt door het bezoeken van deze ingekorte links.

Bronnen & aanvullende informatie
Facebook Privacy Policy
Google Privacy Policy
LinkedIn Privacy Policy
Twitter Privacy Policy
Instagram Privacy Policy
Oracle Privacy Policy

Effectief sinds augustus 2017 – Opgemaakt & aangepast door: OSH Software Solutions B.V., Suikersilo West 28, 1165 MP Halfweg, Nederland.

Neem contact op
Hopelijk heeft dit beleidsartikel enkele zaken omtrent privacy en persoonsgegevens op onze website verduidelijkt. Mocht je behalve dit artikel nog altijd opzoek zijn naar meer informatie dan kan je contact opnemen met ons via email service@osh.nl.

 

Wijziging van Privacy Statement

OSH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. OSH adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Mei 2018.